Zaštita privatnosti

Game Centar tim je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o vama. Korišćenjem i pregledanjem našeg sajt prihvatate da se podaci o vama koriste u skladu sa našom Politikom privatnosti. Game Centar je fokusiran na sakupljanje minimalne količine informacija o vama jedino sa ciljem unapređenja kvaliteta naše usluge.

Ova pravila o zaštiti i poverljivosti podataka odnose se na poverljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici gamecentar.rs i koje su korišćenjem te stranice prikupljene i sačuvane u bazama podataka kompanije „Game Centar” iz Novog Sada.

Internet prodavnica „gamecentar.rs”,je u vlasništvu pravnog lica „Game Centar Igor Mijatović PR”, kompanije registrovane u Srbiji, na adresi Danila Kiša 13, 21000 Novi Sad, Srbija.

„Game Centar” je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima o zaštiti i obradi podataka i odgovoran da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom. Uzimajući u obzir da ova pravila zaštite ličnih podataka (“Pravila o zaštiti i obradi podataka”) predstavljaju neodvojivi deo Uslova korišćenja i Politike kolačića i da definicije određene navedenim Uslovima i Politikom određuju tumačenje Pravila, ljubazno vas molimo da pročitate Uslove korišćenja i Politike kolačića pre čitanja Pravila o zaštiti i obradi podataka.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo vam pružili odgovarajuću uslugu. Lični podaci koje mi obrađujemo se sastoje od informacija koje ste nam vi dostavili prilikom interakcija koje će biti detaljno opisane u nastavku.

Predlažemo vam da ovu politiku privatnosti pregledate periodično, jer se ona ažurira s vremena na vreme, u skladu sa promenama u zakonima iz Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva da korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmenjenih delova Politike privatnosti, Uslova korišćenja i Politike kolačića.

Ova politika privatnosti poslednji put je ažurirana u februaru 2019. godine. Ukoliko se korisnik ne slaže sa dole navedenim pravilima, upućujemo ih da napuste, te ne pristupaju i ne koriste našu Internet prodavnicu.

Ukoliko korisnik zatraži od nas da vidi podatke koje imamo o njemu, kao i da za iste traži da se delimično ili potpuno obrišu, dužni smo da korigujemo i obrišemo sve lične podatke o korisniku u roku od 30 dana nakon odgovora na poslati zahtev.

Koje informacije sakuplja gamecentar.rs?

Informacije koje nam vi dostavite.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj Internet prodavnici, kao što su otvaranje korisničkog naloga, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija i slično, naš administrator može od korisnika zatražiti pružanje određenih ličnih podataka.

Internet prodavnica gamecentar.rs može sakupiti vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj i druge sa tim povezane informacije) koje nam korisnici naših usluga dostavljaju kada ostvare bilo kakvu interakciju sa našom internet prodavnicom.

Ova politika privatnosti navodi uslove zaštite podataka korisnika Internet prodavnice gamecentar.rs koje obrađuje u skladu sa sakupljenim informacijama:

  • Kada pošaljete e-mail, registrujete se ili na bilo koji drugi način kontaktirate predstavnike korisničkog servisa gamecentar.rs
  • Priključite se lojalti klubu
  • Povežete se sa gamecentar.rs preko društvenih mreža ili trećih lica
  • Automatsko sakupljanje informacija

Svaki put kada posetite gamecentar.rs, mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

  • Možemo sačuvati adresu vašeg Internet provajdera, vaš Internet protokol tj. IP adresu, veb stranicu sa koje ste došli, tip vašeg veb pretraživača, tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili veb stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.
  • Možemo koristiti kolačiće (pogledaj sekciju “Politika kolačića”) za prepoznavanje vašeg računara.
  • Možemo koristiti Facebook piksel tagove, Google tagove ili slične alate koji nam dozvoljavaju da znamo da li je određena veb strana posećena, otvoren e-mail, linkovi u mejlu iskorišćeni ili da li su reklame na gamecentar.rs ili drugim sajtovima bile efikasne. Ova tehnologija nam omogućava da uporedimo aktivnosti sa pojedinačnim korisnicima i pratimo kretanje kroz Google Analytics softver.
  • Možemo prikupiti informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje mogu biti dobijene iz učestvovanja u igrama, takmičenjima ili promocijama sponzorisanih od strane gamecentar.rs.

Kombinovane informacije

Informacije koje dostavljate sajtu gamecentar.rs mogu biti kombinovane sa demografijom i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora u cilju da omoguće sajtu gamecentar.rs da bolje komunicira sa Vama i poboljša naš korisnički servis i vaše iskustvo prilikom kupovine.

gamecentar.rs ne prikuplja i ne zadržava informacije korisnika mlađih od 14 godina te stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14 godina.

Kako gamecentar.rs koristi i deli vaše lične podatke?

Upotreba vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke gamecentar.rs koristi da bi poboljšao vaše iskustvo kao kupca, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi gamecentar.rs ili naši marketing partneri.

Učestvujemo u oglašavanju koje se zasniva na interesovanjima, pa tako mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili ili omogućili da vidite određenu reklamu zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje vršite, ili vašoj aktivnosti na gamecentar.rs ili drugim sajtovima.

gamecentar.rs takođe može iskoristiti ove informacije da analizira ili vodi svoje poslove. Zbirni ili kombinovani podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost gamecentar.rs da komunicira sa vama i da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.

Deljenje Vaših ličnih podataka

SA TREĆIM LICIMA: gamecentar.rs shop može da deli vaše lične podatke sa trećim licima kako je ispod navedeno.

SA DRUGIM DELOVIMA NAŠEG BIZNISA ILI NAŠIM POSLOVNIM PARTNERIMA: Lični podaci prikupljeni od bilo koje strane gamecentar.rs biće iskorišćeni u skladu sa politikom privatnosti i mogu biti podeljeni sa drugim delovima našeg biznisa i sa našim poslovnim partnerima, uključujući i treća lica, za upotrebu u skladu sa ovom politikom privatnosti.

SA NAŠIM PROVAJDERIMA: gamecentar.rs može deliti vaše lične podatke sa provajderima:

Razvoj, hosting ili održavanje sajta gamecentar.rs
Skladištenje proizvoda, personalizovanje proizvoda i izvršenje usluga u ime gamecentar.rs ili u vaše ime i na vaš zahtev.
Objedinjavanje informacija o klijentima i/ili poboljšanje korisničkog servisa. Potom možemo podeliti takve objedinjene informacije sa potencijalnim marketinškim partnerima i oglašivačima.
Pristup određenim ili svim vašim ličnim podacima po potrebi ili drugim tehnologijama automatskog sakupljanja podataka u naše ime.
Davaoci usluga i partneri su ugovorno ograničeni načinom na koji mogu koristiti vaše lične podatke u skladu sa našim Pravilima, Uslovima i Politikom.

POVEZANOST SA POSLOVNIM TRANSFERIMA: u slučaju da gamecentar.rs internet stranica ili cela kompanija Game Centar budu prodati ili se sredstava na drugi način prenose, ili je u procesu potencijalni prenos, informacije o kupcima će verovatno biti korišćene u svrhu procene i uključene u preneta poslovna sredstva.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM: Game Centar može obelodaniti specifične podatke, kada je takvo postupanje neophodno, da bi se pridržavao zakona, sudskog naloga ili drugog parničnog postupka ili da bi se zaštitio interes ili sigurnost posetilaca i kupaca, zaposlenih u Game Centar i drugih. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama, organizacijama za zaštitu od prevara i smanjenje kreditnog rizika.

BAZA REGISTROVANIH KORISNIKA: Baze su dostupne za pregled od strane trećih lica. Ukoliko napravite svoj nalog u bazi korisnika i odlučite da ga učinite dostupnim na Internetu, vaše informacije će biti dostupne na sajtu gamecentar.rs, a takođe mogu biti dostupne i na drugim sajtovima. Baze podataka koje gamecentar.rs kreira su u skladu su sa GDPR regulativom.

Kako su vaši lični podaci zaštićeni?

SIGURNOSNA KUPOVINA
Game Centar koristi sigurnosnu tehniku u vidu SSL standarda i enkripciju na sajtu gamecentar.rs kako bi se zaštitio od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka prikupljenih od strane kompanije. Kada pristupite informacijama o vašem računu ili prenosite lične podatke na sajt gamecentar.rs te informacije se čuvaju na serverima koje gamecentar.rs osigurava od pokušaja neovlašćenog pristupa ili upada. Softver šifrira lične podatke koje unosite na sajt gamecentar.rs.

gamecentar.rs ne može biti i nije odgovoran za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih, koji su na nelegalan način pristupili sajtu.

“Pecanje” je prevara osmišljena na način da ukrade vaše lične podatke. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda kao da je poslat od strane gamecentar.rs sajta, a u kom se traže vaši lični podaci, nemojte odgovarati. Game Centar od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte tražiti vašu šifru, korisničko ime, podatke o kreditnoj kartici ili druge lične podatke.

Koja su prava korisnika u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka?

PRAVO NA PRISTUP I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA: Vi imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke Game Centar obrađuje, a tiču se vas, izvor tih podataka, svrha u koju će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Vi takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, tražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ukoliko je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a naročito u slučaju čestog ponavljanja, Game Centar može da vam zaračuna razumnu administrativnu naknadu ili može da odbije da postupi po tom zahtevu.

PRAVO NA BRISANJE (‘PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI’): Vi imate pravo da tražite brisanje vaših ličnih podataka pod određenim uslovima, npr. pre nego ste otkazali porudžbinu i lični podaci više nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu izbrisani kako bi se ispoštovala određena pravna obaveza. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte Game Centar kako biste dobili više informacija o brisanju Vaših ličnih podataka na email adresu office@gamecentar.rs

PRAVO NA PRIGOVOR: Vi imate pravo da prigovorite nekoj obradi ili zahtevate da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko lični podaci nisu tačni, ili/i smatrate da bi obrada bila nezakonita, ili Game Centar bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili vi verujete da Game Centar više nema potrebe za ličnim podacima u svrhe koje su navedene. Međutim, čak i ako prigovorite na određenu obradu, Game Centar i dalje može da vrši obradu ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

PRAVO NA POVLAČENJE SAGLASNOSTI: Ukoliko ste vi u bilo koje vreme dostavili Game Centar-u svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (npr. u slučaju pretplate na newsletter), uvek možete da povučete takvu saglasnost za buduću obradu koja zavisi od takve saglasnosti.

PRAVO NA PRENOS PODATAKA: Vi imate pravo da dobijete lične podatke koji se vas tiču, koje ste vi dostavili nama, u jednom strukturisanom, običajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vi od nas takođe možete da tražite da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovaocu gde je to tehnički moguće.

Ukoliko nas korisnik kontaktira telefonom ili e-mail porukom zahtevaćemo da ponudi dokaz o svom identitetu kako bi sprečili mogućnost neovlašćenog nastupanja u tuđe ime. Važno za zaštitu vaših podataka na našem veb sajtu je da se uvek odjavite upotrebom dugmeta „Odjavi se“ kako biste bili sigurni da lica koja koriste računar nakon vas ne mogu da pristupe Vašim ličnim podacima.

Šta treba da uradite ukoliko imate bilo koju pritužbu?

Ukoliko imate bilo koju pritužbu po pitanju kako mi koristimo Vaše lične podatke, ili biste želeli da dobijete još informacija, molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese office@gamecentar.rs

POLITIKA KOLAČIĆA

Sajt gamecentar.rs koristi kolačiće koji predstavljaju sitne fajlove koje vaš pretraživač ili druga aplikacija čuvaju u pretraživaču ili hard disku vašeg računara. Kolačići se koriste za povezivanje vašeg računara sa informacijama o vašoj online aktivnosti, pretraživanjima, preferencijama i kupovini proizvoda u okviru posete veb lokaciji. Neki primeri ovih podataka uključuju podešavanja vašeg naloga, stavke dodate u korpu, informacije o određenim korisnicima na dostupnim stranicama, tražene izraze ili unete adrese i prethodne posete na sajtu. Deo „pomoći“ na traci sa alatkama u većini pretraživača reći će vam kako da sprečite vaš pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pretraživač obavesti kada primite nove kolačiće ili kako da potpuno onemogućite kolačiće. Ako odbijete kolačiće, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima ili da dobijete promotivnu kampanju koja vam je prilagođena. Kolačići nam pomažu da vam pružimo bolju Internet stranicu, omogućavajući nam da nadgledamo koja stranica Vam je korisna, a koja nije.

Kolačić nam ni na koji način ne pruža pristup vašem računaru ili bilo kakvim informacijama o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete pristati da prihvatite ili odbijete kolačiće. Sajt gamecentar.rs ne kontroliše i ne garantuje efikasnost alata zasnovanih na pretraživačima za upravljanje kolačićima.

Ukoliko se odlučite da ne prihvatite kolačiće, odricanje se odnosi samo na vaš trenutni veb pretraživač na vašem trenutnom računaru. Ako koristite više uređaja ili više veb pregledača, morate se isključiti na svakom od njih.