Povrat robe poručene preko sajta

Jednostrani raskid ugovora - odustajanje od kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko sajta www.gamecentar.rs se smatra prodajom na daljinu.

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan za preuzimanje na ovoj internet stranici. Obrazac treba popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu:

Game Centar PR Igor Mijatović

Danila Kiša 13 – Lokal 1, 21000 Novi Sad, Srbija

 

Ukoliko se odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo imali bolji uvid u situaciju I da bismo mogli da otklonimo eventualne nedostatke u našem radu.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u elektronskom obliku (e-mail) ili pismenom ukoliko ne koristite e-mail. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za jednostrani raskid ugovora. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj I neoštećenoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Novčani iznos u visini cene artikla se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, na bankovni račun kupca koji je naveo u obrascu za odustanak. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novčanog iznosa i proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovde.