Svetska zdravstvena organizacija juče je izbacila službenu listu klasifikovanih bolesti i poremećaja među kojima se prvi put našla i zavisnost o videoigrama.

Početkom 2018. godine Svetska zdravstvena organizacija (WHO) najavila je kako će u 11. izdanje Međunarodne klasifikacije bolesti uvrstiti ono što nazivaju “gaming disorder”, odnosno mentalni poremećaj koji se manifestuje kao zavisnost o videoigrama. Tada je taj poremećaj bio uvršten u skicu službenog dokumenta i postojala je mogućnost da bude izbačen iz konačne verzije. Međutim, dokument je juče službeno pušten u javnost, čime je zavisnost o videoigrama i službeno priznata kao psihički poremećaj.   Opisi iz skice dokumenta ostali su nepromenjeni pa tako i dalje stoji da se zavisnost o videoigrama može dijagnostikovati kroz tri karakteristike.

Prva je da bolesnik igranju videoigara daje prednost nad ostalim aktivnostima (primerice, održavanju lične higijene).

Druga karakteristika je da bolesnik nema kontrolu nad aktivnošću igranja pa sa njom nastavlja i kad primeti da ona negativno utiče na njegovo ponašanje.

Treća karakterika je da zavisnost vodi prema ostalim nepravilnostima, npr. manjku sna, problemima sa varenjem, manjku fizičke aktivnosti i sl.

  Vredi spomenuti da se oko ove klasifikacije ne slažu svi psihijatri. Neki doktori tvrde kako bi zavisnost o gamingu često mogla biti pogrešna dijagnoza. Kako tvrdi psihijatar Anthony Bean za CNN, ljudi najčešće koriste videoigre kako bi se lakše nosili s poremećajima kao što su depresija ili anksioznost. U slučaju da se takvim pacijentima dijagnostikuje zavisnost o igrama, zanemaruje se prvobitni problem.   Šta vi mislite o ovoj tematici, i da li smatrate ovakvu klasifikaciju ispravnom ili pogrešnom?