Grand Theft Auto 5 šifre (CHEATS) za PS3 i PS4 verzije igrice.

Stvorite oružje, autobile, helikoptere i avione koje želite; aktivirajte usporeno vreme, trenutno pijanstvo i razne druge ludosti.

Ove šifre za GTA V aktivirate tokom igre (ne za vreme pauze) i to pritiskom odgovarajućih tipki po tačnom redosledu. Ako ste šifru dobro uneli, pojaviće se mala potvrda unesene šifre iznad prikaza mape u igri. Imajte na umu kako vam se neće zabeležiti PS3 trofeji koje osvojite dok koristite šifre.

UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE ORIGINAL GTA5 ONLINE, TO MOŽETE URADITI NA OVOM LINKU: GTA 5 PRODAJA - NAJBOLJA CENA

Povećajte Wanted Level R1, R1, KRUG, R2, LEVO, DESNO, LEVO, DESNO, LEVO, DESNO

Smanjite Wanted Level R1, R1, KRUG, R2, DESNO, LEVO, DESNO, LEVO, DESNO, LEVO

Brže trčanje TROUGAO, LEVO, DESNO, DESNO, L2, L1, KVADRAT

Brže plivanje LEVO, LEVO, L1, DESNO, DESNO, R2, LEVO, L2, DESNO

Napunite posebnu sposobnost lika X, X, KVADRAT, R1, L1, X, DESNO, LEVO, X

Stvorite padobran LEVO, DESNO, L1, L2, R1, R2, R2, LEVO, LEVO, DESNO, L1

Eksplozivni melee udarci DESNO, LEVO, X, TROUGAO, R1, KRUG, KRUG, KRUG, L2

Bang Bang (eksplozivni metci) DESNO, KVADRAT, X, LEVO, R1, R2, LEVO, DESNO, DESNO, L1, L1, L1

Plamteći metci L1, R1, KVADRAT, R1, LEVO, R2, R1, LEVO, KVADRAT, DESNO, L1, L1

Ciljanje u usporenom vremenu KVADRAT, L2, R1, TROUGAO, LEVO, KVADRAT, L2, DESNO, X

Trenutno pijanstvo TROUGAO, DESNO, DESNO, LEVO, DESNO, KVADRAT, KRUG, LEVO

Promijenite vrijeme (kiša, oblačno, sunčano ili sneg) R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KVADRAT

Klizeći automobili TROUGAO, R1, R1, LEVO, R1, L1, R2, L1

Usporeno vreme TROUGAO, LEVO, DESNO, DESNO, KVADRAT, R2, R1

Stvorite Buzzard Attack Helicopter KRUG,KRUG, L1, KRUG,KRUG, KRUG, L1, L2, R1, TROUGAO, KRUG, TROUGAO

Stvorite Comet R1, KRUG, R2, DESNO, L1, L2, X, X, KVADRAT, R1

Stvorite Sanchez KRUG, X, L1, KRUG, KRUG, L1, KRUG, R1, R2, L2, L1, L1

Stvorite Trashmaster KRUG, R1, KRUG, R1, LEVO, LEVO, R1, L1, KRUG, DESNO

Stvorite Limo R2, DESNO, L2, LEVO, LEVO, R1, L1, KRUG, DESNO

Stvorite Stunt Plane KRUG, DESNO, L1, L2, LEVO, R1, L1, L1, LEVO, LEVO, X, TROUGAO

Stvorite Caddy KRUG, L1, LEVO, R1, L2, X, R1, L1, KRUG, X

Stvorite Rapid GT R2, L1, KRUG, DESNO, L1, R1, DESNO, LEVO, KRUG, R2

Stvorite Duster DESNO, LEVO, R1, R1, R1, LEVO, TROUGAO, TROUGAO, X, KRUG, L1, L1

Slobodan pad s neba (pojavite se visoko u vazduhu i padate bez padobrana) L1, L2, R1, R2, LEVO, DESNO, LEVO, DESNO, L1, L2, R1, R2, LEVO, DESNO, LEVO, DESNO